ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนรังสิตวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (11/01/2562)
 
     

  ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนรังสิตวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 (14/02/2561)
 
     

ทั้งหมด 2 รายการ 1 / 1

 
โรงเรียนรังสิตวิทยา
20/8 หมู่5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2958-8609
ใช้งานอีเมล์ || เจ้าหน้าที่เว็บไซต์